Fakta
factboxpic

Fakta om Colombia

Hovedstad: Bogotá
Befolkning: 45,24 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 16
Forventet levealder: 78 år for kvinner og 72 år for menn

Les mer om Colombia på Wikipedia >

Dagsenter for jenter i Popayán

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 22-01-2013

Over 70 jenter i alderen 6 til 15 år fra Popayán bruker dagsenteret Fundacion El Buen Pastor. Barna kommer fra fattige, vanskeligstilte familier med høy risiko for vold og misbruk. 

Adopsjonsforum startet samarbeidet med jentehjemmet i 1978. Arbeidet ble startet som en individuell fadderordning av barn som ikke var med i adopsjonsprogram, men etter hvert ble det om gjort til en kollektiv fadderordning. Formålet med prosjektet er å hjelpe utsatte jenter og unge kvinner med å få teoretisk og praktisk utdanning slik at de kan klare seg selv.

Samarbeidspartner

Den katolske nonneorden ”El Buen Pastor” driver arbeidet på dagsenteret. Adopsjonsforum bidrar økonomisk, men de får også bidrag fra Verdens Matvareprogram og det colombianske barnevernet (ICBF). Nonnene gjør et veldig godt arbeid og pengene benyttes til barnas beste. Lokale bidragsytere i Popayán gir i tillegg undervisning i musikk og lager ulike sosiale arrangement.

Arbeidet

På Fundacion El Buen Pastor får jentene undervisning og to måltider om dagen. Nonnene gir kurs i håndarbeid, etikk og menneskerettigheter. Jentene som bruker senteret velges ut i samarbeid med den lokale skolen. De er fra fattige, vanskeligstilte familier med høy risiko for vold og misbruk. Vegg i vegg med senteret ligger kvinnefengselet hvor flere av mødrene sitter. Nonnene er opptatt av godt kosthold og god hygiene, samt å gi jentene selvtillit slik at de kan ta ansvar for sitt eget liv. Pengene fra Norge bidrar til mat, kokk og oppussing av lokaler. Vårt siste bidrag gikk bl.a. til tre datamaskiner. Det planlegges å gi videre støtte til oppussing av bibliotek og oppholdsrom med muligheter for spill og datamaskin, samt vanlig drift som mat og klær.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Kirsti Linaker Sylvarnes og Rune Sylvarnes. Ta gjerne kontakt med Kirsti og Rune på e-post: col-04@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 7052.20.04233. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Colombia.

Merk at Kirsti og Rune også støtter guttehjem i Popayán og dette har samme kontonummer. Dersom ikke annet spesifiseres så vil innbetalinger deles likt mellom de to prosjektene.

Del med andre: