Barnehjemmet Amparo de Niñas i Bogotá

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 06-06-2013

Yngre jenter fra ressurssvake grupper i Colombia blir ofte offer for overgrep og mishandling, selv av egen familie. Disse jentene trenger utdannelse for å komme seg videre i livet.

Barnehjemmet Amparo de Niñas har plass til 60 jenter i alderen 12 til 18 år. De er alle rusmisbrukere, og har i stor grad vært utsatt for mishandling og overgrep. De fleste har en familie som de har ingen eller liten kontakt med.

Prosjektet gir de eldste jentene på barnehjemmet Amparo de Niñas yrkeskompetanse innen data, frisør, baking, sying og kjøkkenarbeid. Barnehjemmet har fem arbeidsstuer og pengene som sendes til Colombia går med til å ruste opp og utstyre disse for å gi jentene best mulig utdanning.

Målet med prosjektet er å kunne gi jentene en start på en yrkesvei. Vi vet at kunnskap gir økt sjanse til å klare å tilpasse seg et liv i samfunnet. Flere av jentene har ikke tidligere gått på skole og trenger derfor mye hjelp for å klare seg.

Samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner i Colombia er ”Semillas de Amor”, som er en ideell stiftelse som har som sitt overordnede mål å hjelpe de overgrepsutsatte jentene til å bli gode samfunnsborgere. Stiftelsen drives av en håndfull idealistiske kvinner, og har per i dag ansvar for driften av to barnehjem i Bogotá.

Stiftelsen har stor tro på utdanning og vi er derfor enige om at vårt bidrag skal øremerkes dette. Dette prosjektet ble startet i 2010, etter at prosjektet «Ciudadela de la Niña» ble avsluttet.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillig prosjektleder Inger Johanne Bjerved. Ta gjerne kontakt med Inger Johanne på e-post: col-14@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du enten bli en fast giver eller gi en engangsdonasjon til kontonummer: 3201.37.08133 og merkes «Semillas de Amor». Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Colombia.

Del med andre: